top of page
  • TrzyŹródła

.

Zaktualizowano: 10 kwi 2021

Warsztat pracy z głosem dla duszy i ciała

W górach, otuleni lasami i porannymi mgłami. Oddychając świeżym powietrzem, pijąc i zanurzając się w źródlanej wodzie, wyruszymy na spotkanie ze swoim prawdziwym głosem.

Głos jest obrazem duszy. Nim malujemy nasze nastroje i uczucia, ale również napięcia, obawy i stres. Towarzyszy nam codziennie, ale nie zawsze znajdujemy czas, by go prawdziwie usłyszeć i wydobyć. Potrzeba natury, spokoju, wolnej przestrzeni i uważnej pracy, by zacząć mówić, śpiewać i krzyczeć NA CAŁY GŁOS.

Nasz warsztat opiera się na pracy z oddechem, rytmem, pieśniami, muzycznością oraz rozluźnieniem ciała, a pogłębieniem tych działań będą ćwiczenia oparte na wiedzy rdzennej ludności Ameryki Środkowej. By poszerzyć świadomość naszego głosu i ciała potrzeba sięgnąć do miejsc nam nieznanych, poczuć i spotkać się z siłą naszego wnętrza.

Warsztat prowadzony będzie w magicznym miejscu w Trzech Źródłach, w górach Kotliny Kłodzkiej, z widokiem na Masyw Śnieżnika.


W PROGRAMIE m.in.: ✦ ćwiczenia oddechowe wzmacniające przeponę ✦ automasaż uwalniający napięcia mięśniowe ✦ ćwiczenia poszerzające słyszenie harmoniczne ✦ nauka pieśni ludowych ✦ ćwiczenia rytmiczno-ruchowe ✦ zbiór działań plenerowych w otoczeniu lasów i pobliskich łąk ✦ dla chętnych poranne kąpiele w zimnej źródlanej wodzie ✦ ognisko pod gwiazdami

W Sobotę będzie możliwość skorzystania ze Spa pod Gwiazdami – kąpiel w Bani z witkami brzozowymi, za dodatkową, składkową opłatą. Szczegółowy plan warsztatu świadomie pozostawiamy w tajemnicy – zależy nam, by niektóre z zaplanowanych ćwiczeń były pełne świeżości pierwszego poznania.

Co zabrać ze sobą? ✦ notes, długopis ✦ bandana ✦ wygodne ubrania do pracy na sali oraz na zewnątrz - odporne na wilgoć w razie niepogody ✦ śpiwór ✦ opcjonalnie strój kąpielowy (kąpiele w źródle, sobotnie SPA)

Rozpoczynamy w PIĄTEK (25.06.2021) obiadem w Trzech Źródłach o godz. 14:00, a kończymy również obiadem około godziny 15.00 w niedzielę.


Miejsce warsztatu: Trzy Źródła, Kotlina Kłodzka Cena: 750 zł Do dnia 15.03.2021 - CENA PROMOCYJNA 650 zł W cenie pyszne wegetariańskie posiłki oraz nocleg z własnym śpiworem w Trzech Źródłach w otoczeniu lasów i pól Kotliny Kłodzkiej. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia i zaliczki w kwocie: 150 zł do dnia 10.05.2021 Informacje i zapisy: magdalena_pamula@10g.pl, tel: 663 080 822

PROWADZĄCY: Magdalena Pamuła – Wokalistka, aktorka teatralna, absolwentka XII Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice” oraz krakowskiej Wiedzy o Teatrze. W 2015 roku dołączyła do zespołu teatru Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Laureatka wielu festiwali piosenki artystycznej, uhonorowana Medalem Prezydenta Miasta Lublina z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Pisze słowa do własnej muzyki oraz sięga po bliskie jej pieśni muzyki ludowej i piosenkę artystyczną, przepuszczając je przez własną wrażliwość muzyczną.

Kacper Lech – Aktor filmowy i teatralny, wokalista, absolwent Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Od 2016 roku związany z Europejskim Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Doświadczenie zawodowe nabył zarówno w teatrach oraz produkcjach filmowych i serialowych. Wychowany w Trzech Źródłach – praktyki szamańskie towarzyszą mu od wczesnych lat. Uczestniczył m.in. w warsztatach z kultury inkaskiej, majańskiej i tolteckiej.

MY: Razem w życiu i na scenie. Gramy i śpiewamy w tym samym teatrze. Współtworzymy Siedmiu Ludzi, polsko-węgierską grupę, założoną w 2018 roku, skupiającą się na znalezieniu płynnego dialogu między światami: dźwięku i nowego cyrku. Inspiracje artystyczne czerpiemy z naszych podróży – Izrael, Palestyna, Ukraina, Sardynia, Węgry, Portugalia, Meksyk. W każdych z tych miejsc na świecie zostawiliśmy swój głos.


AT THE TOP OF YOUR VOICE voice workshop for body and soul

Meet us in the mountains, surrounded by forests and morning fogs. Together, breathing fresh air, drinking and plunging into the spring water, we will set off to meet our true voices. The voice is an image of the soul that affects our moods and feelings. Furthermore it creates tensions, fears and stress. It accompanies us every day, but we do not always find time to truly listen. In order to start talking, singing and screaming AT THE TOP OF YOUR VOICE – we need nature, calmness, free space and detailed work... Our workshop is based on breathing and rhythm exercises, voice and music work and relaxation of the body techniques. To deepen those activities we will use our knowledge of the culture of the indigenous peoples of Central America. For the sake of expanding the awareness of our voices and bodies, we need to reach out into the unknown - feeling and meeting our inner strength. The workshop will take place in a magical space called Trzy Źródła - which means “Three Wellsprings”. It’s located in the polish mountains of KłodzkoValley with a view of the Śnieżnik Massif. PROGRAM OF THE WORKSHOPS (among others): ✦ breathing exercises strengthening up the diaphragm ✦ self-massage releasing muscle tension ✦ work on harmonies and polyphony ✦ folk songs learning ✦ rhythm, and movement exercises ✦ outdoor activities in the surroundings of forests and meadows ✦ morning baths in cold spring water for the volunteers ✦ bonfire under the stars On Saturday, there will be a possibility for an additional fee to use the SPA under stars - bathing in in a wooden tub with birch twigs. We would like to keep the detailed plan of the workshop as a secret - in order to provide the participants with an unexpecxeable and fresh experience.

What should I take with me? ✦ notebook and pen ✦ bandana ✦comfortable clothes for indoor and outdoor - waterproof in case of bad weather ✦ sleeping bag ✦ optional swimsuit (for the baths in springs, SPA on Saturday)

The workshop starts on Friday 25.06.2021 with a vegetarian lunch in Trzy Źródła at 2:00 p.m., It also ends with a goodbye lunch on SUNDAY 27.06.2021 around 3 p.m. Workshop location: Trzy Źródła, Kotlina Kłodzka Price: PLN 650 discount PRICE PLN 550 - with the booking until September 15th The price includes delicious vegetarian meals and accommodation with your own sleeping bag in Trzy Źródła. The number of places is limited. Applications and advance payments in the amount of PLN 150 are accepted by September 25th , 2020. For more informations and registration contact: magdalena_pamula@10g.pl, tel: +48 663 080 822

Leaders: Magdalena Pamuła - Vocalist, theatre actress and the graduate of Theatre Studies in Cracow and 12th Academy for Theatre Practices „Gardzienice”. In 2015 joined the main crew of „Gardzienice” Theatre. Awarded with many prizes during the festivals of sung poetry and a special Medal of Lublin’s President for the International Theatre’s Day. Magdalena writes lyrics to her own music, but also performs slavic folk music and sung poetry, filtered by her own sensitivity and creativity. Kacper Lech - Film and theater actor, vocalist, graduate of the Stanisław Wyspiański Academy of Theater Arts in Krakow. Since 2016, works for the European Center for Theater Practices "Gardzienice". Experienced by working in theaters, films and serial productions. Raised up in Trzy Źródła where shamanic traditions accompanied him from an early age. Participated in workshops of Inca, Mayan and Toltec culture. Together: Together in life and on stage, playing and singing in the same theater. From 2018 we are co-creating Seven People, a Polish-Hungarian group, focusing on finding a smooth dialogue between two separate worlds: sound and a new circus. Our main artistic inspiration are travels. Wherever we’ve been (Israel, Palestine, Ukraine, Sardinia, Hungary, Portugal, Mexico) we have left a part of our voice.

220 wyświetleń0 komentarzy

Commenti


bottom of page